ESG beleid

In het verwervingsproces van deelnemingen let MGF scherp op ESG-aspecten. Zo investeren we bij voorkeur alleen in ondernemingen die hechten aan duurzaamheid, medewerkers een veilige werkplek met goede arbeidsvoorwaarden bieden en een heldere aansturing hebben.

We beseffen ons terdege dat we steeds samen met onze mede-aandeelhouder(s) prioriteiten moeten stellen en dat een perfect uitgevoerd ESG-beleid soms wat langer duurt.

We blijven echter onverminderd van mening dat ESG continu op de agenda moet staan. We geloven dat de ondernemingen die serieus bezig zijn met ESG hun continuïteit verbeteren en een concurrentievoordeel kunnen opbouwen.