Investeren

Interesse om te investeren in MGF? In juli 2024 ging ons derde fonds (MGF III) van start. Er is nog ruimte voor investeerders om te participeren.

MGF III

Uniek investeringsfonds voor het MKB met zelfde focus als MGF I en MGF II: specialisatie in Management Buy-Outs voor het Nederlands MKB, waarbij een onderneming gefaseerd overgedragen wordt aan het management.
Focus op minderheidsbelangen en DGA krijgt kooprecht op onze aandelen tegen vooraf afgesproken waarderingsformule.

Participatie mogelijkheid

Fonds doelbedrag is € 32 miljoen met mogelijkheid tot participatie vanaf € 250.000. Profiel van deelnemer: bij voorkeur affiniteit met MKB en DNA aansluitend bij MGF.

RENDEMENT

Doelrendement voor investeerder is cash multiple 2,2x ± 0,5 (IRR/jaarlijks rendement: 15% ± 5%) met beheersbaar risicoprofiel.

LOOPTIJD

Vijf jaar investeringsperiode en vijf jaar desinvesteringsperiode (gangbare structuur closed-end fondsen).

SUCCESFACTOREN

  • Goed rendement met beheersbaar risicoprofiel
  • Betrouwbaar en ervaren management
  • Beproefde werkwijze met bewezen track-record
  • Rabobank ondersteunend aan strategie van MGF
  • Management van MGF investeert zelf substantieel mee

MGF III is AFM geregistreerd onder het AIFMD ‘light’ regime (AFM Fonds ID: 50035097)

KENNISMAKEN?

Interesse in investeren? Neem contact op voor meer informatie en het volgende
instapmoment.