Wat we doen

MGF, de opvolger van MBO & Groei Fonds, participeert in het MKB op eigen wijze.

We verstrekken kapitaal in ruil voor een minderheidsbelang.

Nederlanders zijn een ondernemend volk en ons land kent vele prachtige bedrijven. Wij kiezen voor een focus op branches waar we ondernemers kunnen helpen met kapitaal, onze kennis en ervaring. Sommigen noemen ons een private equity bedrijf voor het MKB; zelf spreken we liever over een investeringsmaatschappij. Wij richten ons op:

  • (Familie)bedrijven met een omzet vanaf ca. 2 miljoen euro met bewezen winstgevendheid.
  • Management Buy-Outs en groeifinanciering waarin we kunnen participeren met bedragen tussen de 0,5 en 5 miljoen euro
  • Minderheidsparticipaties.

Participaties zijn veelal aanvullend op een financiering van de Rabobank. Wij staan open voor gedeeltelijke herplaatsing van aandelen indien gewenst en passend. Wij vinden het belangrijk dat binnen de bedrijfsvoering ook aandacht wordt gegeven aan ESG.
Enkele branches passen niet bij ons. Wij hebben geen affiniteit met commercieel vastgoed, retail en horeca (behalve ketens), en ook niet met bedrijven die overwegend unieke projecten uitvoeren. Ook starters, ondernemingen waarvan de activiteiten voornamelijk buiten Nederland plaats vinden en ondernemingen met een complexe aandeelhouders structuur passen niet in het risicoprofiel van onze portefeuille.

Bij ons is en blijft de ondernemer de baas.

Ons investeringsfonds MGF neemt bewust altijd een minderheidsbelang. Wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten.

In onze werkwijze staat het delen van kennis, kunde en ons enorme netwerk centraal.

Gedurende de looptijd van een participatie stellen wij de kennis en de kunde van het team en hun netwerk beschikbaar om ondernemers te ondersteunen bij bijna alle vragen binnen hun bedrijfsvoering. We denken graag mee over marktkansen en het terugbrengen van risico’s. Wij doen dat altijd vanuit de rol van adviseur/klankbord, nooit vanuit de stoel van de ondernemer.

Een plezierige samenwerking vinden wij belangrijk.

We zijn geen handelaar in bedrijven, maar een partner van de ondernemer die streeft naar een plezierige en profijtelijke samenwerking. Uitgangspunt daarbij is het vertrouwen dat je samen de onderneming nog beter kunt laten groeien.

We hechten zeer aan een goede invulling van de samenwerking. Die is altijd gericht op de maximale toegevoegde waarde, maar ook op wat past bij de ondernemer en wat het beste is voor de onderneming. Dat blijft maatwerk.

We willen graag dat ondernemers vooraf goed nadenken over de gewenste samenwerking en brengen daarom ook graag het contact tot stand met bestaande deelnemingen. Zij weten immers het beste wat we in de praktijk onder een goede samenwerking verstaan.

Wij vinden het een compliment als onze deelnemingen ons zien als een natuurlijke samenwerkingspartner.

Bij exit bieden wij de aandelen als eerste aan de ondernemer aan.

Aan het einde van de looptijd worden, zodra de financiële positie het toestaat, onze aandelen aan de ondernemer te koop aangeboden. Bij een exit staat MGF dus geen verplichte verkoop aan derden voor. Continuïteit van het bedrijf is daarmee gegarandeerd.

We werken met vaste partners

Wij hechten aan plezierige samenwerking. We werken al jaren samen met Floortje Putter en het team bij Schut voor notariële zaken. Eric de Best  (Corp) is onze vaste advocaat. En Gemma Denteneer coacht en begeleidt ons en onze deelnemingen waar nodig en gewenst.

Kennismaken?

We doen wat we beloven. Dat zul je ervaren als je ons leert kennen.