T&A Survey, één van onze deelnemingen, berichtte vol trots over hun nieuwe multifunctionele (UXO) survey vaartuig. Met mogelijkheden voor inshore en nearshore (UXO) onderzoek tot een diepte van 15 meter met gecombineerde inzet magnetometer, side scan sonar, multi-beam echo sounder!
Bij de bouw van windmolenparken, de aanleg van kabels en baggerwerkzaamheden in zee bestaat het gevaar op het aantreffen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voordat in verdachte gebieden met deze werkzaamheden begonnen kan worden, moet daarom eerst een offshore explosieven onderzoek plaatsvinden. Dit nieuwe  UXO vaartuig komt daarbij goed van pas. Meer informatie over deze participatie van MGF vind je hier.