Nieuw investeringsfonds MGF opgericht

apr 24, 2019

MGF is een nieuw investeringsfonds voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB). MGF is de logische opvolger van MBO & Groei Fonds. MBO & Groei Fonds heeft conform plan 15 participaties verworven en is daarmee aan het einde van haar investeringshorizon gekomen. In goed overleg met de belangrijkste investeringspartner Rabobank is een tweede Fonds, MGF, opgericht. MGF investeert bedragen tot € 2,5 miljoen in kansrijke ondernemingen in het MKB die behoefte hebben aan risicodragend kapitaal voor een Management Buy-Out of voor Groei. Eén van de drijfveren achter het MGF is het waarborgen van de continuïteit van familiebedrijven. Het Fonds beoogt een natuurlijk partner te zijn voor MKB-ondernemers.
De Rabobank heeft als belangrijkste investeerder hiermee een aantrekkelijke oplossing voor groeiende MKB-bedrijven.