2020 is voor veel ondernemers een zeer uitdagend jaar.  Een jaar waar de meeste ondernemers zich in korte tijd moesten aanpassen aan krimp in plaats van beoogde groei.  Veel ondernemers hebben in eerste instantie de klappen zelf weten op te vangen door een flink beroep te doen op hun liquiditeit en de mogelijkheden die door de overheid zijn aangeboden.

Bepalen nieuwe doelstellingen
Snel herstel is noodzakelijk. Dit betekent dat iedere ondernemer zijn plannen en ambities tegen het licht dient te houden en zich af te vragen of ze uitvoerbaar zijn zonder structurele maatregelen, zoals het terugbrengen van het aantal medewerkers en kostenbesparingen. Hierbij is het verstandig om voor de komende 2 jaar meer gedetailleerde scenario’s uit te werken, waarbij liquiditeit een belangrijk stuurmechanisme blijft.
Uiteindelijk biedt bijna ieder nieuwe doelstelling voldoende mogelijkheden om weer een gezond bedrijf te worden zolang je maar de tijd hebt (krijgt) om je plannen te realiseren.

Hoe verruim ik de liquiditeit om plannen te realiseren?
Logischerwijs kijkt de ondernemer eerst naar de eigen mogelijkheden. Hij/zij kan zijn zwakkere solvabiliteit verbeteren door zijn schuldenlast te verminderen, door sanering van schulden en/of door schulden om te zetten naar eigen vermogen.
Een ondernemer kan de liquiditeitspositie verbeteren door de bankfaciliteit te verruimen, door goede toepassing van subsidieregelingen en/of betalingen te spreiden.

Groei-ambities realiseren in de (post) corona tijd
Ieder groeiproces vergt voldoende solvabiliteit en liquiditeit. Als de eigen mogelijkheden ontoereikend blijken, kan het aantrekken van eigen vermogen ook een oplossing bieden.
MGF kan dan wel eens een verrassende partner zijn! MGF is een investeringsmaatschappij die kapitaal (€ 500k – 5.000k) verstrekt in ruil voor een minderheidsbelang. Bij MGF staat de samenwerking met de ondernemer en de continuïteit van de onderneming voorop. Samenwerken kan volgens ons het beste op basis van volledig vertrouwen en open communicatie. We zijn ervan overtuigd dat natuurlijke partners altijd kiezen voor een prettige en profijtelijke samenwerking met oog voor de continuïteit van de onderneming. Deze continuïteit wordt het beste gewaarborgd door een bezielde ondernemer die de baas is en blijft. Als hij ook goed in zijn vel zit en juist is gefaciliteerd zal het ondernemerschap tot maximale groei en bloei komen. We stellen niet alleen onze eigen kennis, kunde en netwerk beschikbaar, maar ook de DGA’s van onze deelnemingen willen elkaar helpen. Ondernemers voor ondernemers.
Het bijzondere van MGF is dat we ook echt de continuïteit van de onderneming borgen. Onze doelstelling is om 100% van de aandelen weer terug te brengen in de handen van de ondernemer en wellicht zijn familie. En om dat voor de ondernemer extra interessant te maken, wordt dezelfde waarderingsformule zowel bij inkoop als ook bij de uitkoop gebruikt. Niet alleen interessant, maar ook duidelijk.

Management Buy-Out realiseren in de (post) corona tijd
Ook kunnen we een rol vervullen bij het uitkopen van een (mede) aandeelhouder door het bestaande management. Het knelpunt in dergelijke situaties is vaak het ontbreken aan voldoende kapitaal waardoor de bancaire grenzen worden overschreden. We hebben een rol vervuld in de volgende situaties:

  • Uitkoop van medeaandeelhouders (Transactie: T&A)
  • Uitkoop van een medeaandeelhouder i.c.m participatie van manager (Transactie: Enginia)
  • Uitkoop van een participatiemaatschappij (Transactie: Kanters Special Products)
  • Pre-exit i.c.m. participatie manager (Transactie: OCS Plus)

Oftewel samen met MGF de groeiambities en/of uitkoop van aandeelhouders verwezenlijken en uiteindelijk toch 100% eigenaar blijven, is een alternatief dat de moeite waard is om te onderzoeken. www.mgf.nl