Het Ministerie van Defensie heeft afgelopen september een contract gesloten met Siemens solution partner Enginia en Siemens Teamcenter® geselecteerd als hun standaard PLM-platform in het maritieme domein. Hiermee waarborgt Defensie het beheer van technische ontwerpdocumentatie voor het onderhoud en aanpassingen van de nieuw te bouwen schepen, waaronder het bevoorradingsschip (CSS) en de fregatten.

Het onderdeel Directie Materiële Instandhouding (DMI) te Den Helder zorgt voor de instandhouding van schepen, onderzeeboten en systemen bij de marine. Enginia ondersteunt dit onderdeel met onder andere software voor het ontwerpen en berekenen van mechanische constructies aan boord van de schepen. Met Teamcenter als het nieuwgekozen platform voor Product Lifecycle Management (PLM), heeft Defensie een grote stap gemaakt richting digitale samenwerking met de markt en de volledige digitalisering van de instandhouding van de schepen. Deze digitaliseringsslag is noodzakelijk om in de komende 30 jaar de schepen meer inzetbaar te maken door het minimaliseren van de tijd die nodig is voor onderhoud en aanpassingen aan de schepen. Door Enginia zal het Teamcenter-platform als eerste beschikbaar worden gemaakt voor de ondersteuning van het nieuwe bevoorradingsschip dat in 2025 in onderhoud wordt genomen.

De keuze voor Teamcenter van Siemens Digital Industries Software is onder andere gebaseerd op het trackrecord van Teamcenter in de defensie-industrie en de maakindustrie. Al sinds de jaren 90 wordt Teamcenter ingezet door talloze landen en leveranciers als centraal systeem voor de verwerking van technische documentatie. Teamcenter in zijn huidige vorm is zeer gebruiksvriendelijk en voldoet tegelijkertijd aan de hoogste eisen op het gebied van datasecurity en toegangsbeveiliging. De ervaring van Enginia met het configureren op basis van templates wordt ook in deze opdracht ingezet, zodat het project in een complexe organisatie als het Ministerie van Defensie goed onder controle gehouden kan worden.

“Door deze implementatiemethode zorgen wij ervoor dat Teamcenter snel en effectief kan worden ingezet bij Defensie zodat de grote hoeveelheid technische gegevens van de scheepsbouwers, zoals tekeningen en werkinstructies, voor het hele bedrijf beschikbaar komen. Uiteraard doen we dat met oog voor de gebruiker én de veiligheid van de informatie. Enginia zet zich hiermee in om leveranciers en Defensie op het gebied van gegevensuitwisseling dichter bij elkaar te brengen.”, verklaart Paul Hörchner, eigenaar en directeur van Enginia, Platinum Smart Expert Partner van Siemens Digital Industries Software.